Projektová činnost

Nabízíme komplexní služby v oblasti projektování elektrických zařízení.

projekceProjekty jsou zpracovávány autorizovaným projektantem s autorizací vydanou ČKAIT v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení.

Připravíme Vám veškerou projektovou a výkresovou dokumentaci pro silnoproudé či slaboproudé elektroinstalace. Podklady od nás obdržíte v papírové nebo elektronické formě. Projekty jsou vypracovány autorizovaným projektantem s autorizací pro techniku prostředí staveb - elektrotechnická zařízení.

Jsme připraveni pro Vás zajistit  veškerá nutná vyjádření a povolení k plánované výstavbě - inženýrská činnost, zastupování stavebníka při správním řízení.

 

 

Navrhujeme

  • Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace
  • Hromosvody, uzemnění, ochrana proti přepětí
  • Návrhy umělého osvětlení, optimalizace osvětlovacích soustav
  • Elektrické vytápění - přímotopné, akumulační, podlahové
  • Elektrické přípojky - projednání, projekty, realizace
  • Realizační dokumentace
  • Podklady pro výběr dodavatele
  • Zadávací dokumentace podle zákona o zadávání veřejných zakázek
  • Technický dozor
  • Technické poradenství